Stavba linky na výrobu pórobetónu

Predmet dodávky:  Stavba linky na výrobu pórobetónu alebo jej rekonštrukcie V tejto obla ti uvádzame zoznam referencií nášho nemeckého zmluvného partnera, jedného z lídrov vo vývoji AAC technológií, zoznam je z obdobia, keď pracovali pre YTONG (Xella): Mie to realizácie: Šaštín Stráže 2004-2005, Sloven ko Pula... (VIAC)

Letiskové točne s hangárom

V tejto obla ti uvádzame zoznam referencií nášho loven kého zmluvného partnera KaR Steel ro, jedného z tvorcov tejto novej technológie Táto technológia výrazne šetrí parkovací prie tor pre malé až tredné lietadlá a automobily,  zároveň vyzerá reprezentatívne Mie to realizácie: r 2014 Langenthall , Švajčiar ko:... (VIAC)