Generálna oprava na technologických zariadení

Predmet dodávky:
Každoročne sa zúčastňujeme generálnej opravy na technologických zariadeniach (cca 20 pracovníkov).
Miesto realizácie: Považská cementáreň, a.s., Ladce
Krajina realizácie: Slovensko

Scroll to Top