Vývoj a výroba mobilnej vrtnej súpravy SVS110

Predmet dodávky:
Vývoj a výroba mobilnej vrtnej súpravy SVS110
Mobilná vrtná súprava SVS110 je prototyp schopný vŕtať do hĺbky až 4000m podľa typu podložia. Táto vrtná súprava je mobilná na predĺženom trojnápravovom návese.

Miesto realizácie:
r. 2009 Čadca, Slovensko

Scroll to Top