Služby

stavebná činnosť
rekonštrukcie a prestavby objektov
stavba oceľových konštrukcií
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
stavba letiskových toční vrátane hangáru
vývoj a výroba mobilných vrtných súprav
linka na výrobu pórobetónových kvádrov