Profil spoločnosti

Spoločnosť SLOVAK HOLDING s.r.o. vznikla ako holding viacerých spoločností so zámerom spoločnej expanzie na zahraničný trh, hlavne krajiny blízkeho východu a Severnej Afriky v roku 2009. Zámerom spoločnosti je budovanie obchodných vzťahov medzi Slovenskom a krajinami blízkeho východu a severnej Afriky, vývoz kapacít a technológií, pomoc veľkým investorom uskutočňovať ich zámery. V neskoršom období sa vedenie spoločnosti vyprofilovalo na jeden subjekt so zámerom zjednodušenia a urýchlenia rozhodovacích procesov. Spoločnosť je schopná dynamicky reagovať na požiadavky trhu a obchodných partnerov. Zameriava sa hlavne na stavebnú činnosť, výstavbu technologických celkov na kľúč, výrobných objektov a hál a výrobu a montáž oceľových konštrukcií ako na Slovensku tak aj v zhraničí..

Našou devízou je tím erudovaných odborníkov a kvalitné technické vybavenie. Pomerne široký rozsah činností, ktoré zabezpečujeme vykonávame vždy včas a dôraz kladieme hlavne na kvalitu vykonaných prác.